Napsugár Napköziotthon

Napsugár Napköziotthon

A Napsugár Napköziotthon 2011 szeptemberétől működik az iskola alegységeként. A Kriza János 2 szám alatti épület 1906-ban épült. Magánépület, pénzügyi intézmény volt az idők folyamán. Napköziotthonként 1954-től működik a város központjában, a település első ilyen jellegű intézményeként. Az évek során az itt dolgozó pedagógus közösség fontosnak tartotta az intézmény hagyományos értékeit, de mindig kész volt az új, korszerű pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására. Ennek a szellemnek a jegyében újította az épületet és a gyermekek tevékenységi terét számos projekt segítségével.
Pedagógiai programunk: gyermekközpontú, családias nevelést biztosít. Derűs, biztonságos, családias légkör, együttműködés és jó kapcsolat van a szülőkkel mind az öt csoportban. Szakmailag jól képzett, elhivatott pedagógusok fejlesztik a gyermekeket. Az ő munkájukat segíti a kisegítő személyzet. 
Minden tevékenységünk középpontjában a gyermek áll, az ő testi, lelki, szellemi szükségletének figyelembe vételével.
Napköziotthonunk pedagógiai programjában a hagyományos oktatási formák mellett kiemelt szerepet kap a modern módszerek alkalmazása, a hagyományőrzés, a nyelvi kompetenciák fejlesztése, az egészséges életmódra való nevelés, lelki egészség. 

 

Tantervben előírt tevékenységeken kívüli programok:

  • hagyományőrző csoport tevékenysége és fellépései különböző rendezvényeken
  • ünnepségek, rendezvények: szüreti bál, Márton nap, Erzsébet nap, mikulás, karácsony, farsang, anyák napja, gyermeknapi játszóház, munkadélutánok, kirándulások, évzáró

Munkánkban továbbra is elsőbbséget élvez a gyermekbarát óvodai környezet kialakítása, eszközeink, módszereink korszerűsítése, az ide járó gyermekek haladó szellemiségben történő nevelése. Az óvoda legfontosabb feladatainak tartjuk a szocializációt, az alapvető készségek, képességek, jártasságok kialakítását, alapvető magatartásformák, viselkedésminták elsajátítását, a gyermeki személyiség harmonikus fejlesztését.
 

Magyar Sarok, Óvodai játszótér, Óvodai eszközbeszerzés

A Magyar Kormány által kezdeményezett és finanszírozott Kárpát-Medencei Óvodafejlesztési Program 2017-ben indult azzal a céllal, hogy megerősítse az identitás megőrzés első lépcsőfokának számító anyanyelvi oktatást. E program során a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) erdélyi fejlesztési programsorozata keretében adta át óvodánknak a Magyar Saroknak nevezett fejlesztőcsomagot. Ez 35 készségfejlesztő játékot, mesés-és mondókáskönyvet tartalmaz egy kisszekrény méretű polcon.

 

Szintén e program keretében sikeresen pályáztunk Óvodai játszótérre és Óvodai eszközbeszerzésre, amely egy jól felszerelt játszóteret, óvodai didaktikus eszközöket, bútorzatot, szőnyegeket, matracokat, ágyneműket, okos tévét, kinti és benti játékeszközöket tartalmaz.

 

 

 

CRED Központ

Intézményünk keretén belül működik a CRED Központ (Centru de Resurse pentru Educație și Dezvoltare), ami Románia Kormánya és az Európai Fejlesztési Bank (BDCE) közös projektjeként indult 2009-ben. Mottója: “Együtt-értük”. Komplex nevelési, fejlesztési és gyermekvédelmi tevékenység volt az eredeti célja. Ez a projekt országos szinten nem valósult meg teljes egészében és nem folytatódott. Ennek ellenére, központunk igyekszik önerőből, humán erőforrásának segítségével lehetősége szerint fejlesztő tevékenyégeket folytatni az intézmény óvodásai számára.

Az elmúlt években ennek keretében zajlott a Boldog Óvoda, majd Fülöp Pál Éva nevelési tanácsadó vezetésével a Nyugi Ovi Program, amelynek célja a gyermekek lelki egészségének megőrzése, különböző stresszoldó technikák elsajátítása.

 

Napsugárka Egyesület

A Napsugárka Egyesület statutumában megfogalmazott alapvető cél az óvodában folyó oktató-nevelő tevékenység támogatása, minőségének javítása. Tevékenységi körébe tartozik az oktató-nevelő tevékenységet szolgáló eszközök, berendezések, a játszótér korszerűsítése, kulturális és nevelő jellegű tevékenységek szervezése, projektek lebonyolítása.